محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بازدید مشترک از یکی از واحد‌های در دست احداث طرح سایرین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین ، با هدف تخصیص اعتبار از ظرفیتهای بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه شهرستان در راستای تکمیل یکی از واحد‌های مسکونی طرح سایرین با حضور رئیس و‌کارشناس مسکن اداره بهزیستی وسرگرد مرادی مسئول بسیج سازندگی نهاد مذکور از طرح مذکور بازدید بعمل آمد . در این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی در حوزه مسکن ، مسائل و مشکلات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ./انتها امینی