محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری تور بازدید از طرحهای اشتغال جامعه هدف بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین همزمان با سراسر استان تور بازدید همدلی و خدمت در این شهرستان با هدف بازدید از تعدادی از طرحهای اشتغال جامعه هدف و نظارت بر استمرار اشتغال های ایجاد شده از محل پرداخت تسهیلات به نمایندگی از سایر طرحها با حضور نماینده فرماندار ، روسای بانکهای عامل ، رئیس و کارشناسان اداره بهزیستی اجرا گردید .در این بازدید مرادی رئیس بهزیستی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون اعتبارات پرداخت شده در حوزه اشتغال و تقدیر از همکاری دستگاهها ،، تعامل بیش از پیش بانکها را در راستای تسریع در روند جذب و پرداخت تسهیلات در دست اقدام خواستار شد ./انتها امینی