محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری جلسه توجیهی مسکن و مناسب سازی

جلسه توجیهی مسکن و مناسب سازی در مکان شهرداری شهر کارزین از توابع شهرستان قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان قیروکارزین:

با توجه به انتصاب جدید شهردار شهر کارزین و اهمیت آشنایی ایشان با دستورالعملها و شرح وظایف و ریزماموریتهای بهزیستی در حوزه مسکن و همچنین لزوم تعامل و همکاری هرچه بیشتر این مدیریت در مبحث مناسب سازی اماکن جهت ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف تحت پوشش ، جلسه ای با حضور شهردار و کارشناسان فنی شهرداری ، سرپرست و کارشناس مسکن اداره بهزیستی ،مدیر و مددکار مرکز مثبت زندگی شهر کارزین برگزار شد .در این جلسه مرادی سرپرست بهزیستی به ارائه مطالبی پیرامون موضوع مناسب سازی و‌ اهمیت تعامل دستگاههای همسو در اجرای دقیق ضوابط موجود در این خصوص پرداخت . طالبی شهردار کارزین نیز ضمن توضیحاتی پیرامون ضوابط شهرداری و حساسیت این مجموعه در مبحث مناسب سازی نسبت به همکاری بیش از پیش با بهزیستی اعلام آمادگی نمود . در ادامه وحیدنیا کارشناس مسکن بهزیستی نیز مطالبی را در خصوص طرحهای در دست اجرا در حوزه مسکن و همچنین شیوه معرفی مددجویان جهت بهره مندی از معافیت عوارض صدور پروانه های ساختمانی ارائه و خواستار تعامل و استفاده از ظرفیتهای موجود و‌ممکن در تسهیل سازی فرایند صدور و به ویژه بهره مندی افراد از تخفیفات در این راستا شد . برخی از مشکلات اماکن موجود در شهر نیز توسط رحیمی مدیر مرکز مثبت زندگی بهزیستی مطرح و مورد بحث و‌تبادل نظر قرار گرفت .

انتهای پیام/فاطمه رضایی