محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین /برگزاری جلسه مشترک اداره بهزیستی و نمایندگان بنیاد برکت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
با عنایت به مکاتبه استان مبنی بر ابلاغ اعتبارات اشتغالزایی بند الف تبصره ۱۸و به منظور هماهنگی و تسهیل در امر جذب اعتبارات جلسه هم اندیشی مشترک با حضور رئیس و کارشناس حوزه اشتغال این اداره و نمایندگان بنیاد برکت در مکان مدیریت بهزیستی برگزار گردید .
در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون فرایند شناسایی ،معرفی و اهلیت سنجی متقاضیان بر اولویت پرداخت تسهیلات به جامعه هدف تحت پوشش تاکید و‌گزارشی از عملکرد پرداخت تسهیلات در سال گذشته و تعداد افراد پشت نوبت توسط نمایندگان بنیاد برکت ارائه گردید .
در پایان مرادی رئیس بهزیستی ضمن اشاره به نقش تسهیلگران طرح cbr در شناسایی متقاضیان واجد شرایط در روستاها و تقدیر از همکاری نمایندگان بنیاد برکت ، تعامل مستقیم ایشان با کارشناسان اداره به ویژه حوزه اشتغال را به منظور نظارت دقیق بر روند معرفی و جذب تسهیلات ضروری و لازم و خواستار استمرار این تعاملات شد .