محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری جلسه مشترک بهزیستی و شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

به استناد تفاهم نامه مشترک اداره کل بهزیستی و شرکت شهرک های صنعتی فارس و با هدف بررسی مجدد مفاد تفاهم نامه و ارائه راهکار به منظور انجام بهینه تعهدات و تلاش در جهت ایجاد اشتغال پایدار جهت جامعه هدف دومین جلسه با حضور مهندس محمودی مدیر ویژه شهرکها و نواحی صنعتی جنوب فارس ، رئیس ، کارشناسان اشتغال و حراست اداره بهزیستی در مکان این اداره برگزار گردید . در این جلسه ضمن بررسی مجدد مفاد تفاهم نامه ، تعاملات لازم با تعدادی از کارگاههای فعال در شهرک صنعتی شهرستان انجام و در خصوص جذب نیرو توسط ایشان اعلام همکاری شد ./انتها امینی