محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری جلسه مشترک دستگاههای اجرایی شهرستان پیرامون آیین نامه ظرفیت سازی اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین:

به استناد آیین نامه ظرفیت سازی اجتماعی با هدف استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای خدمت به گروههای هدف ، جلسه ای مشترک با حضور امام جمعه ، فرماندار ،رئیس اداره بهزیستی و کارشناسان حوزه های تخصصی ، جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان و ۵۰نفر از مددجویان تحت پوشش در مکان مدیریت این اداره برگزار گردید . در این برنامه مشکلات جامعه هدف در حوزه های مختلف اعم از مسکن ،اشتغال ، درمان و …با طرح موضوع وتعامل مسئولین ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ./ انتها امینی