محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری جلسه هم اندیشی پیرامون تفاهم نامه مشترک صندوق ولایت ، کمیته امداد امام خمینی ره و اداره بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

پیرو تفاهم نامه مشترک دستگاههای مذکور جلسه ای با هدف هم اندیشی پیرامون مفاد مندرج با حضور روسا و‌کارشناسان دستگاه‌ها برگزار و موارد مطروحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این جلسه روسای ادارات ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون شرح وظایف و‌مسئولیتهای موجود بر تعامل و هم افزایی بیش از پیش دستگاهها در راستای رفع مسائل و مشکلات جامعه هدف تاکید نمودند ./انتها امینی