محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری کارگاه آموزشی مهارت حل مسئله در مدرسه پسرانه منطقه هنگام

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان قیروکارزین با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی حل مسئله و معرفی خدمات مرکزاورژانس اجتماعی نمود ./انتها امینی