محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری ایدز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

مرکز مثبت زندگی ۷۸۹۳کارزین شهر با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی و پیشگیری در خصوص ایدزجهت گروه هدف تحت پوشش نمود .در این کارگاه کارشناس شبکه بهداشت در خصوص سیستم ایمنی – بیماری عفونی – عامل بیماری‌زا – راه انتقال – بیماری‌زایی و علائم – تشخیص – مراقبت، درمان و پیش‌گیری مطالبی ارائه نمود./انتها امینی