محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/ برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در کارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد جهت نوجوانان به مناسب هفته مبارزه با مواد مخدر در حسینیه مصطفی خمینی شهر کارزین با حضور نوروزی مسئول بسیج محله و تعدادی از نو جوانان ۱۲تا۱۸ساله برگزار گردید.

آرین کارشناس مرکز اورژانس اجتماعی مدرس این کارگاه در خصوص شناخت مواد مخدر، علل و عوامل گرایش به این مواد و عوارض و نتایج ناشی از آن، مهارتهای نه گفتن به نوجوانان و جوانان در مقابل افرادی که آنان را به مصرف مواد مخدر دعوت می کنند مطالبی ارائه نمود./انتها امینی