محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بر پایی غرفه سلامت در بهزیستی قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
به مناسبت هفته سلامت
در اداره بهزیستی قیر وکارزین برپا شد .در این غرفه که کتابچه و بروشور های در خصوص تغذیه سالم ،سلامت جسم و روان و…. جهت استفاده عموم گذاشته شد./انتها فاطمه امینی