محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/تجلیل از معلولین و زنان سرپرست خانوار موفقبه مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی مراسم تقدیر از معلولین و زنان سرپرست خانوار موفق اداره بهزیستی قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
این مراسم با حضور مرادی رییس بهزیستی قیروکارزین ،کارکنان اداره،مسئولین مراکز غیر دولتی ،تسهیلگران و تعدادی از مددجویان برگزار شد .
ابتدا مرادی ضمن تبریک به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی، به بیان عملکرد این اداره پرداخت و ازمددجویان خواست ضمن معرفی، مسائل و مشکلات خود را مطرح نمایند.
در پایان به ۵نفراز معلولین و زنان سرپرست خانوار موفق در زمینه های علمی،هنری، فرهنگی و ورزشی با اهدا و لوح سپاس و هدایایی تشکر و قدر دانی بعمل آوردند./انتها امینی