محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/تشکیل جلسه هم اندیشی با خیرین شهرستان قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

به منظور آشنایی یکی از خیرین خارج نشین شهرستان با شرح وظایف و مسئولیتهای سازمان بهزیستی و با هدف استفاده از ظرفیت ایشان در راستای رفع مشکلات جامعه هدف در حوزه های مختلف به ویژه مسکن و معیشت جلسه ای در مکان مدیریت این اداره برگزار و با توجه به سفرخارجه قریب الوقوع ایشان مقرر گردید در فرصتهای آتی با هماهنگی استان در صورت امکان بستر بازدید خیر از منازل مددجویان و تشکیل جلسه مشترک با معاونت محترم هماهنگی موسسات غیر دولتی ، مشارکت‌های مردمی و اشتغال فراهم گردد . ضمنا در پایان جلسه مبلغ ۵۰میلیون ریال توسط نامبرده به حساب چند مورد از مددجویان واریز گردید ./انتها امینی