محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/جلسه هماهنگی هفته مبارزه با مواد مخدر در قیروکارزین انجام شد.

با توجه به در پیش رو بودن هفته مبارزه بامواد مخدر با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
این جلسه که با حضور رییس بهزیستی وشبکه بهداشت درمان و همچنین کارشناس هر دو اداره پیرامون برگزاری هر چه بهتر هفته مبارزه با مواد مخدر،پیشنهاداتی از جمله برگزاری دوره آموزشی در مناطق در معرض آسیب ,تشکیل زنجیره انسانی و… مطرح شد .
در حاشیه جلسه نیز در خصوص اجرای طرح غربالگری بینایی وپوشش در کلیه سطح شهرستان و حتی نقاط دور دست به بحث و گفتگو پرداختند./انتها امینی