محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/دیدار رئیس و‌تعدادی از پرسنل اداره بهزیستی با رئیس اداره تعاون ،کار و‌رفاه اجتماعی شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

همزمان با روز کارو کارگر مرادی رئیس اداره بهزیستی به اتفاق تعدادی از همکاران با کریمی رئیس اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی دیدار داشتند ،در این جلسه روسا و کارشناسان دو‌دستگاه ضمن ارائه مطالبی پیرامون مسائل و‌مباحث مشترک اعم از اشتغال ،مسکن و‌…. تعامل و‌همکاری بیش از پیش در راستای رفع مشکلات جامعه هدف را خواستار شدند./انتها امینی