محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/دیدار مدیر کل بهزیستی فارس با همکار بازنشسته در شهرستان قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین

هوشیار مدیرکل بهزیستی فارس ، محمودیان معاون امور اجتماعی و سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی و مرادی رییس اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین و همچنین تعدادی از کارکنان با مددکار بازنشسته بهزیستی ” پروین زرین خشت ” دیدار و به پاس ۳۰ سال خدمتگراری در این سازمان از وی قدردانی شد .هوشیار مدیر کل بهزیستی با تاکید بر اینکه بازنشستگان سرمایه های انسانی و سرشار از تجربه و تبحر هستند .وافزودند : احترام به بازنشتگان در واقع تکریم به یک عمر زحمات خالصانه و خاضعانه آنان بوده که بهترین سال های زندگی خود را درسنگر خدمت به شهروندان طی نموده اند./انتها امینی