محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/عیادت از خیرپیشکسوت قیروکارزینی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین*
مرادی رئیس اداره بهزیستی قیروکارزین به اتفاق کارشناس مشارکتها و حراست از خیر پیشکسوت شهرستان ، عیادت کردند.

مرادی در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای این خیر بزرگوار از خدمات ارزند و توجه ویژه ایشان به جامعه هدف بهزیستی تشکر و قدر دانی نمود ./انتها فاطمه امینی