محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/مرادی رییس بهزیستی شهرستان قیروکارزین بهمراه محمد پور معاون اداره از روانشناسان و مشاوران شاغل در ستاد اداره و مرکز اورژانس اجتماعی تقدیر کرد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی قیروکارزین
مرادی ضمن عرض تبریک روز روانشناس و مشاوره بیان کرد کار روانشناس بسیار حساس و خداپسندانه می باشد. روانشناس می تواند با راهنمایی و مشاوره فرد آسیب دیده و نامیدرا به زندگی و جامعه برگرداند و در پایان با اهدا شاخه گل از آنان تقدیر کرد./انتها امینی