محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/مناسب سازی ادارت شهرستان قیروزکارزین

بازدید میدانی بررسی وضعیت مناسب سازی ادارات شهرستان قیروکارزین انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین:


سرپرست و کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی قیروکارزین با همراهی معاون فنی و عمرانی فرمانداری ، رئیس اداره مسکن و شهر سازی، معاون و کارشناس شهرداری و رئیس دفتر نظام مهندسی از وضعیت مناسب سازی برخی از ادارات با هدف دسترسی آسان و استفاده معلولین و سالمندان از خدمات دولتی وهمچنین پیگیری مصوبات ستاد مناسب سازی بازدید کردند.

انتهای پیام/فاطمه رضایی