محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/نخستین رویداد مردمی اشتغال در شهرستان قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین اولین رویداد مردمی اشتغال با حضور فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ، روسای ادارات تعاون ،کار و‌رفاه اجتماعی ، بهزیستی ، آموزش فنی و حرفه ای ، جهاد کشاورزی ، کاریابی ، جمعی از مسئولین شرکتها ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصناف شهرستان با هدف بسترسازی ارتباط سریع کارفرمایان و جویندگان کار و اجرایی شدن برنامه یکپارچه سازی نظام اطلاعات بازار کار و توسعه سامانه جستجوی اشتغال در مکان اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این شهرستان برگزار گردید . در این جلسه وحیدنیا کارشناس حوزه اشتغال اداره بهزیستی ضمن اشاره به مفاد دستورالعملهای موجود در حوزه اشتغال و تشریح مشوقهای قابل پرداخت به کارفرمایان و توانمندی‌های مددجویان در زمینه های مختلف ، تعامل بیش از پیش شرکتها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در جذب و بکارگیری نیرو از جامعه هدف بهزیستی با حفظ کرامت ایشان را گامی مثبت و موثر در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی دانست ./انتها امینی