محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/نشست رئیس بهزیستی و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرشهرستان قیروکارزین

جلسه‌ای با حضور مرادی رئیس بهزیستی، صیادی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان دو نهاد در خصوص آسیب های اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین

در این جلسه مرادی رئیس بهزیستی قیروکارزین در خصوص آسیب های اجتماعی موجود در شهرستان از جمله مواد مخدر مطالبی ارائه نمود و بیان کرد مردم نیازمند محیطی سالم و آرام با امنیت اجتماعی و روانی و به دور از آسیب‌های اجتماعی هستند. در ادامه خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش دو دستگاه جهت پیشبرد اهداف سازمانی شد./ انتها امینی