محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/نشست مرادی رییس اداره بهزیستی قیروکارزین با سرگرد علی یاری فرمانده سپاه عشایر قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
این دیدار به منظور برنامه ریزی جهت ارائه بهینه خدمات به جامعه عشایر شهرستان و همچنین پی گیری مناسب سازی اداره مربوطه صورت گرفت، در این نشست سرگرد علی یاری قول مساعد جهت تامین بسته های معیشتی، کمک. هزینه ازدواج و… جهت جامعه هدف عشایری تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان را دادند./انتها فاطمه امینی