محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/پاسخگویی فرماندار قیروکارزین از طریق سامانه سامد (تلفن۱۱۱) مسلم رحیمی فرماندار قیروکارزین به اتفاق مرادی رئیس بهزیستی ،کاوسی شهردار امام شهر از طریق سامانه ارتباطات مردمی دولت و تلفن ۱۱۱ ، پاسخگوی درخواست ها و مطالبات مردم در محل استانداری بودند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی قیروکارزین

این برنامه با هدف تسریع در انتقال مشکلات و نظرات جامعه هدف به مدیران و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات از ساعت ۹لغایت ۱۰در محل استانداری صورت گرفت ./انتها امینی