محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/کارگاه آموزشی «مهارت های پیش از ازدواج » برگزار شد.

کارگاه آموزشی «مهارت های پیش از ازدواج» با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی، در شهرستان قیروکارزین انجام شد.به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین کارگاه آموزشی «مهارت های پیش از ازدواج » با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی با حضور مریم همتی روانشناس مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت زوجین در مکان سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزارشد.
در این دوره آموزشی مطالبی در خصوص «آموزش مهارت های پیش از ازدواج؛ روابط بین زوجین ، حل تعارض بین زوجین ملاک ها و معیارهای صحیح ازدواج آموزش داده شد./انتها امینی