محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/کارگاه پیشگیری از خودکشی در شهر کارزین از توابع قیرو کارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
همزمان باهفته خودکشی کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی با حضور مرادی رییس بهزیستی ،رضایی کارشناس پیشگیری و والدین درحسینیه مصطفی خمینی این شهر برگزار شد .مدرس این دوره مریم همتی مشاور مرکز اورژانس اجتماعی در خصوص علائم افسردگی،راههای پیشگیری و درمان افسردگی و همچنین معرفی خط ۱۲۳,۱۴۸۰مطالبی ارائه نمود ./انتها امینی