محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/کاشت نهال در مدارس به مناسبت روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

به مناسبت روز درختکاری کاشت نهال در مدارس توسط مسئولین ادارات صورت گرفت در این مراسم مرادی رئیس اداره بهزیستی نیز حضور داشتند./انتها امینی