محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیرو کارزین|برگزاری اختتامیه طرح مانا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی قیروکارزین طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان (مانا )در دبیرستان الغدیر باحضور ظریفی معاون فرمانداری ،مرادی رئیس بهزیستی و تعدادی از کارکنان برگزارشد . در این مراسم مرادی رییس بهزیستی درخصوص طرح مانا و پروژه های اجرا شده مطالبی ارائه نمود و در ادامه ظریفی معاون فرماندار دانش آموزان را تشویق به شرکت در برنامه ها و طرحهای اجتماعی نمود. در پایان به رسم یاد بود هدایایی اهدا شد./انتها امینی