محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیرو کارزین/ برگزاری همایش آموزشی آشنایی با مواد مخدر نوپدید

برگزاری جلسه مشترک بهزیستی وهسته مشاوره آموزش و پرورش قیروکارزین


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین:

این جلسه با حضور کارشناسان آموزش و پرورش ،مرکز اورژانس اجتماعی و پیشگیری در خصوص برگزاری همایش آموزشی آشنایی با مواد مخدر نوپدید، جهت جوانان در محل مدیریت آموزش و پرورش قیروکارزین برگزار شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی