محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیر و کارزین|اختتامیه طرح همیار مادر و کودک

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
اجرای طرح همیار مادر و کودک توسط مرکز مثبت زندگی به نمایندگی مهرداد چکن و با آموزش مریم همتی بعنوان تسهیلگر جهت۳۰ مادر دارای فرزند زیر سه سال در نه جلسه آموزشی از ابتدای بهمن ماه سال جاری به صورت حضوری برگزار گردید.
در حاشیه برنامه مرادی رییس اداره بهزیستی بیان کرد دومین سال متوالی هست که این طرح اجرا گردیده و
هدف از اجرای این برنامه، توانمندسازی مادران و کاهش وابستگی مادران و کودکان و سوق دادن این روابط به سمت دلبستگی ایمن تاکید شده .
در پایان به رسم یادبود به شرکت کنندگان در دوره هدایایی اهدا شد./انتها امینی