محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

كارگاه باز آموزي مشاوره هنگام ازدواج در فضاي اسكاي روم با حضور ٢٨نفر از مربيان هنگام ازدوج انجام شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

اين كارگاه روز یکشنبه با توضیحات مقدم كارشناس مسوول طرح پيش از ازدواج، در دفتر مشاوره روانشناختي حوزه معاونت پيشگيري در خصوص اهداف كارگاه، آغازشد و در ادامه، عليرضا عالمگير مدرس كشوري آموزش پيش از ازدواج، مباحثي در ارتباط با باورهاي نادرست ازدواج ،نيازهاي عاطفي زنان و مردان و مثلث عشق بيان نمود.

انتهای پیام/فاطمه رضایی