محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

مانور اورژانس اجتماعی همزمان با سراسر کشور در شهرستان زرین دشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت:

به مناسبت هفته بهزیستی و گرامیداشت چهل و دومین سال تاسیس سازمان بهزیستی، مانور مانور اورژانس اجتماعی(123) همزمان با سراسر کشور با شعار شروعی دوباره برای بهتر زیستن در شهرستان زرین دشت با حضور رئیساداره بهزیستی، مسئول واحد امور اجتماعی، مسئول و پرسنل اورژانس اجتماعی برگزار گردید.

تیم تخصصی در پارک پر تردد شهر مستقر و به توزیع بروشورها و ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مددکاری با هدف آگاه سازی ، اطلاع رسانی و آشنایی شهروندان با خدمات و فعالیت های اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی پرداختند.انتها/رفیعی