محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

محمدرضا هوشیار با حضور در خانه کودک و نوجوان شهرستان استهبان ، ساعاتی را در فضایی صمیمانه با کودکان مقیم این مرکز گذراند.

محمدرضا هوشیار با حضور در خانه کودک و نوجوان شهرستان استهبان ، ساعاتی را در فضایی صمیمانه با کودکان مقیم این مرکز گذراند

«هوشیار» در این دیدار صمیمی با ابراز خوشحالی از حضور در جمع پرانرژی این کودکان، از وضعیت فراغت از تحصیل کودکان و برنامه های کلاسها هاي تابستانی این عزیزان مطلع شد. مدیر کل سازمان بهزیستی در معیت هیات همراه ، محمودیان معاون امور اجتماعی و سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی اداره کل ضمن اهداء هدایایی به فرزندان عزیز به گفت وشنود با فرزندان در خصوص مسائل فردی و علائق و فعالیتهای اجتماعی، هنری، ورزشی، فرهنگی آنان پرداخت.در این دیدار به درخواست فرزندان عزیز خانه کودک و نوجوان مدیر کل بهزیستی و هیات همراه مهمان سفره پر مِهر این خانه بودند./هنردوست