مراسم تجلیل از احمد پور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد و کارکنان ستاداین اداره و کارکنان مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند، توسط مرکز اقامتی میان مدت راه نجات فردای سبز با مدیریت فاضلی انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، صبح روز شنبه مورخ یکم مرداد ماه ۱۴٠۱ طی مراسمی،به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی با اهداء شاخه گل تهیه شده توسط مرکز اقامتی میان مدت راه نجات فردای سبز با مدیریت فاضلی از رئیس و کلیه پرسنل ستاد اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد تقدیر به عمل آمد. همچنین به همین مناسبت با اهداء گل تهیه شده توسط مرکز یاد شده در تاریخ بیست و نهم تیر ماه ۱۴٠۱ از کلیه کارکنان مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند نیز تقدیر به عمل آمد./انتهامرتضوی