محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

مرودشت/بازدید رئیس اداره فناوری اطلاعات از مراکز مثبت زندگی در شهرستان مرودشت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان مرودشت:

مهندس کریمی و هیأت همراه با هدف بررسی وضعیت مناسب سازی مراکز، نحوه کارکرد مسئولین و پرسنل مثبت زندگی دیدن کردند.
گفتنی است در این بازدید بررسی روند خدمات در مراکز، مسائل و چالش های موجود در خصوص دستور العمل های مناسب سازی و برنامه های توانمند سازی نیز تبادل اطلاعاتی صورت گرفت.
در نهایت پیشنهاداتی در جهت ارتقاء خدمات به نفع جامعه هدف و پیشرفت مراکز از سوی مهندس کریمی بیان شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی