محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

مرودشت/برگزاری نشست ستاد هماهنگی مناسب سازی در مرودشت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان مرودشت:

سومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان مرودشت در صحن شورای اسلامی شهرستان با حضور اعضای شورا، فرمانداری، شهرداری و حمل و نقل، تیم تخصصی مشورتی و رئیس اداره بهزیستی برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد:
۱- همه طرح های شهرداری چه در فضای عمومی و چه در طرح های پایلوت شهری و ساختمان های اداری و عمومی ضوابط و مقررات دسترس پذیری افراد دارای معلولیت و جانبازان رعایت گردد.
۲- پرونده های ارجاع شده به کمیسیون ۱۰۰ شهرداری با دقت و بازبینی و موانع گروه هدف بهزیستی مرتفع گردد.
۳- فراوانی تعداد معلولان شدید در نقاط خاص شهری ایمن سازی و دسترس پذیری برای آنان صورت گیرد.
۴- قبل از شروع طرح های عمرانی توسط تیم تخصصی و مشورتی مجددا مورد بازبینی قرار گیرند.
۵- شهرداری نسبت به آگاه سازی جامعه از بنر و بیلیبورد شهری استفاده نموده و خطوط حمل نقل شهری سیستم دیداری و شنیداری را برای گروه بهزیستی و جانبازان رعایت نمایند.
۶- اصناف و مشاغل مزاحم برای رفت و آمد و تردد افراد داری معلولیت در سطح شهر را مناسب سازی و ایمن سازی نمایند.

انتهای پیام/فاطمه رضایی