محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

فعالیت های معاونت پشتیبانی و منابع انسانی


– نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی واحدهای استانی برای سال آینده
  – نظارت بر تهیه و تنظیم موافقت های هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای
  – تهیه و تنظیم اعتبارات شهرستانها
  -اخذ تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی استانداری
  -پیگیری امور ثبتی املاک و اخذ اسناد مالکیت املاک فاقد سند و رفع تصرف املاک تحت تصرف 
  – نظارت بر تنظیم اسناد اجاره موقوفاتی که در اختیار دستگاه می باشد
  -پاسخگویی در مورد دعاوی مختلف مطروحه له و علیه سازمان در مراجع قضایی و شبه قضایی
-نظارت بر اجرای تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق پرسنل

 -بررسی و نظارت براساس نیاز مددجویان پشت نوبت و تحت پوشش به منظور تعیین سهمیه بیمه دفترچه خدمات درمانی
  – نظارت بر جمع آوری و تنظیم آمارهای دریافتی دفترچه بیمه خدمات درمانی   صدور، ابطال، المثنی

   – نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی به منظور تعیین میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تهیه و تنظیم صورت وضعیت پروژه های در حال احداث
  – برنامه ریزی و ارائه طرح های لازم جهت کنترل و نظارت بر کار مجریان طرح ها
  – نظارت بر اجرای انجام امور تعمیر ساختمانها و نظارت و کنترل در نگهداری ساختمانهای موجود با توجه به ضوابط ابلاغی

 – هدایت و پیشبرد برنامه های ابلاغی از ستاد مرکزی جهت توسعه و بهبود فعالیت های ورزشی و فوق برنامه در سطح استان 
  – برنامه ریزی لازم درخصوص انجام مسابقات ورزشی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه استانی و کشوری به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روحی کارکنان در راستای برنامه های ابلاغی

-معرفی کارکنان جهت برخورداری از تسهیلات بانک های طرف قرارداد