محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ملاقات حضوری خانواده های مددجویان تحت پوشش بهزیستی ممنوع شد

عبدالرحمان سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی فارس، از ممنوعیت ملاقات حضوری خانواده های مددجویانی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می‌شوند به منظور پیشگیری از شیوع سویه امیکرون کرونا، در مراکز نگهداری خبرداد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:
سلیم حقیقی، ضمن تشریح اقدامات پیشگیرانه اداره کل بهزیستی فارس، گفت: تعداد ۱۰ مرکز نگهداری سالمندان با ۵۰۸ نفر سالمند و ۵۲ مرکز شبانه روزی نگهداری مددجویان ذهنی، جسمی و اعصاب و روان با ۲ هزار و ۳۱۰ نفر توانخواه بستری، در حال حاضر تحت نظارت اداره کل بهزیستی فارس، اداره می شوند که با توجه به خروج شهرستان های شیراز،گراش،نی ریز ،بختگان و کواراز وضعیت آبی و قرارگیری در وضعیت زرد ،شیوع سویه امیکرون،خطر ایجاد پیک ششم کرونا و ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا، ملاقات حضوری و بازدیدهای غیرتخصصی در تمامی این مراکز ممنوع است.
او در ادامه با بیان این که: پروتکل های بهداشتی به صورت مستمر و دقیق در مراکز انجام می‌شود و این مهم توسط کارشناسان حوزه تخصصی بررسی می‌شود،افزود: دوز سوم واکسن برای مددجویان تزریق شده اما مدیریت و مهار پایدار بیماری باید مد نظر ما باشد و به همین منظور در حال حاضر ملاقات حضوری و بازدید های غیر تخصصی در هیچ یک از مراکز شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی نداریم.
مشاور مدیرکل بهزیستی فارس در امور رسانه اظهار داشت: خانواده های مددجویان می‌توانند به صورت تلفنی یا از طریق فضای مجازی با ایشان دیدار کنند و از بازدید و تجمع در مراکز خودداری فرمایند.

انتهای پیام/فاطمه رضایی