محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ممسنی|برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی زنان ویژه مدکاران مراکز دولتی و غیر دولتی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی ممسنی دوره آموزشی نحوه تکمیل پرسشنامه وضعیت توانمند سازی خدمت گیرندگان و اکسل هوشمند توسط کارشناس امور اجتماعی برای مددکاران مراکز دولتی و غیر دولتی برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر بیان مطالب آموزشی مددکاران نیازها و مشکلات مالی مددجویان نیز بیان گردید.