محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ممسنی|برگزاری مانور مدیریت صحنه خودکشی در بهزیستی ممسنی

همزمان در سراسر استان صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی ممسنی مانور آموزشی مدیریت صحنه خودکشی با هدف هماهنگی برای مداخله گران اولیه در صحنه، چون اورژانس اجتماعی ۱۲۳، اورژانس 115،نیروی انتظامی ۱۱۰،هلال احمر، آتش نشانی با هماهنگی بهزیستی ممسنی انجام گرفت.
این مانور در راستای افزایش آگاهی و توانمندی جهت پیشگیری از مرگ افرادی است که اقدام به خودکشی می نمایند.

در این مانور سرپرست اداره و روسای تعدادی از ادارت نیز حضور داشتند.