محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ممسنی|جلسه بازنگری دستورالعمل های مراکز مثبت زندگی ویژه مسئولین فنی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی ممسنی جلسه بازنگری دستورالعمل های مراکز مثبت زندگی با حضور مسئولین فنی ،سرپرست اداره و کارشناس مراکز در محل اداره بهزیستی برگزار گردید. در این جلسه سرپرست اداره ضمن تشکر از فعالیت های مراکز مسائلی را در خصوص بهبود ارتباط جهت دستیابی به اطلاعات صحیح مددجویان و جامعه هدف پرداختند.کارشناسان مراکز نیز در خصوص تکمیل اطلاعات مددجویان در سامانه لایف پلاس و بروز رسانی جهت بهره مندی از خدمات سازمان بهزیستی بیان کردند.