محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ممسنی/بازدید معاون اموراجتماعی بهزیستی فارس از اشتغال زنان سرپرست خانوار

بازدید معاون امور اجتماعی و مسئول توانمند سازی امور زنان سرپرست خانواراداره کل بهزیستی فارس از اشتغالهای ایجاد شد مددجویان بهزیستی شهرستان ممسنی


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی ممسنی:


معصومه فروتن معاون امور اجتماعی وقیامی مسئول توانمند سازی امور زنان سرپرست خانواراداره کل بهزیستی فارس ازدو مورداشتغالهای ایجاد شده توسط صندوق مالی خرد جهت زنان سر پرست خانوار بازدید کردند.و مسائل ومشکلات اعضای گروه مالی خرد را مورد بررسی قرار داده و توضیحات لازم را به سر گروه های رابط مالی خرد ارائه نمودند.

انتهای پیام/فاطمه رضایی