محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ممسنی/واکسیناسیون بیماران بستری در کمپهای ترک اعتیاد

واکسیناسیون بیماران بستری در کمپهای ترک اعتیاد شهرستان ممسنی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ممسنی :

با همکاری شبکه بهداشت شهرستان کلیه بیماران بستری در کمپهای ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات واکسیناسیون قرار گرفتند. در این طرح نزدیک به 200نفر از رهجویان وکار گزاران واکسینه شدند.

انتهای پیام/فاطمه رضایی