محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

منطقه ۳ بهزیستی شیراز/ بازدید سرپرست منطقه ۳ بهزیستی شیراز از غرفه هنرمندان ناشنوا در نمایشگاه بین المللی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز همزمان با برپایی نمایشگاه صنایع دستی، رزمجویی سرپرست منطقه ۳ بهزیستی شیراز در جمع هنرمندان ناشنوا و کم شنوا در غرفه صنایع دستی در نمایشگاه بین المللی شیراز حضور یافت./

انتهای پیام/ مریم زارع