محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

میز خدمت بهزیستی فارس در روز بهزیستی / مدیرکل بهزیستی فارس در میان مردم شریف شیراز

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی فارس: دکتر کشفی نژاد مدیرکل بهزیستی استان فارس به همراه اعضا شورای معاونین و کارشناسان روابط عمومی در محل میز خدمت واقع در حرم تابناک حضرت احمدابن موسی (ع) به پاسخگویی و راهنمایی مراجعین پرداخت.

انتهای پیام: آمنه عوض پور