محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ناحیه ۳ بهزیستی شیراز|بازدید سرپرست و کارشناسان توانبخشی ناحیه ۳ بهزیستی شیراز از مرکز توانبخشی روزانه معلولین ذهنی بالای ۱۴ سال نرجس

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ادامه ارزیابی مراکز تحت نظارت، رزمجویی سرپرست در معیت کارشناسان توانبخشی ناحیه ۳ بهزیستی شیراز از مرکز توانبخشی روزانه معلولین ذهنی دختران بالای ۱۴ سال نرجس بازدید نمودند.در این بازدید پرونده های توانخواهان بررسی و سایر موارد موجود بر اساس دستورالعملهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت./

انتهای پیام/ مریم زارع