محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نخستین جلسه کمیته سه نفره پیگیری امور معلولین و چالش های بهزیستی فارس برگزار شد

جلسه کمیته پیگیری امور معلولین و چالش های بهزیستی فارس با حضور مهندس مشفقیان مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس، هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس، جعفری معاون توانبخشی بهزیستی فارس و سعید فانی مشاور استاندار فارس در امور معلولین در دفتر مدیر کل بهزیستی فارس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

موارد ی اعم از:

-تعیین نماینده در دفتر امور اجتماعی استانداری فارس بصورت خاص جهت پیگیری امور مددجویان

-هماهنگی فی مابین مدیر کل امور اجتماعی استانداری و شهرداری شیراز خصوصا شهرداری منطقه دو جهت ارائه خدمات خصوصا تکمیل بوستان جوان و فرهنگسرای مستقر در این بوستان

-تشکیل جلسه مشترک با خیرین در استانداری جهت مشارکت در پروژه های عمرانی

-در اولویت قرار دادن ساخت و تجهیز مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان شیراز

-همکاری در خصوص برگزاری رویداد نمایشگاه ملی آثار هنری و صنایع دستی افراد دارای معلولیت

بخشی از مصوبات این کمیته بود.

گفتنی است پس از پایان این نشست حاضرین جلسه از نمایشگاه جهاد تبیین دستاوردها و عملکرد بهزیستی فارس که در این اداره دایر می باشد بازدید نمودند.