محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست صمیمی مدیر کل بهزیستی فارس و مدیر بهزیستی شهرستان شیراز با نمایندگان تشکل های معلولین


در آستانه آغاز گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت، دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد مدیر کل بهزیستی فارس، محمد صادق جعفری معاون توانبخشی و دکتر مصطفی محسنی مدیر بهزیستی شهرستان شیراز در نشستی صمیمی با نمایندگان تشکل های معلولین دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این برنامه هر کدام از نمایندگان به بیان انتظارات و مطالبات خود از بهزیستی پرداختند و در خصوص حل موارد مطرح بحث و تبادل نظر شد.
حمایت از تشکل ها و تقویت آنها و تشکیل کمیته ای جهت پیگیری اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین درخواست مشترک همه شرکت کنندگان در جلسه بود.

انتهای پیام/فاطمه رضایی