محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست مدیرکل،معاون پیشگیری،رئیس اداره حراست  مدیر روابط عمومی و کارشناس امور اجتماعی بهزیستی فارس با مدیر کل ورزش و جوانان فارس فارس

مدیر کل ورزش و جوانان فارس در این نشست ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت:باید با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک و افزایش تعامل در زمینه ارائه خدمت به جوانان گام برداریم.

در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی،مشاوره،مشارکت ها و ورزش بخصوص  هیات ورزش های معلولین و جانبازان با بهزیستی همراه هستیم و از این افزایش تعامل و همکاری استقبال می کنیم.
این نشست در راستای هم افزایی و پیگیری وظایف دستگاه های اجرایی استان در زمینه کودکان کار و خیابان انجام شد.
گفتنی است برابر ماده ۶ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در بند ۲۵ عملکرد ورزش و جوانان شامل تجهیز مراکز نگهداری و امکانات ورزشی مناسب جهت مراکز و توسعه ورزش های بومی مطابق فرهنگ و علایق این کودکان و نوجوانان استاندارهای سازمان بهزیستی اقدام نماید.