محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست مدیرکل و معاون مشارکت های بهزیستی فارس با اعضای هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان و نمایندگان سرپرستی شعب بانک مسکن

جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات بانکی جهت تکمیل واحدهای مسکونی خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول با حضور مدیرکل بهزیستی ، معاون هماهنگی موسسات غیردولتی مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی،نماینده تام الاختیار استانداری فارس،اعضای هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان و نمایندگان سرپرستی شعب بانک مسکن در محل دفتر انجمن خیرین مسکن ساز برگزار و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.