محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست مدیر کل بهزیستی فارس با فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در بهزیستی

نشست مدیر کل بهزیستی فارس با فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در بهزیستی در دفتر مدیر کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

این نشست با حضورمدیر کل, معاون پشتیبانی و منابع انسانی,رئیس اداره حراست,مشاور اجرایی مدیر کل ,مسئول امور ایثارگران,فرمانده بسیج بهزیستی فارس و نمایندگان فرزندان شاهدو ایثارگر در دفتر مدیر کل بهزیستی فارس تشکیل شد.تهیه و نصب قاب عکس شهدا در اداره کل,برگزاری همایش استانی فرزندان شاهد و ایثارگر و بررسی چالش ها و پیشنهادات فرزندان شاهد و ایثارگر برخی از موارد مطرح شده در این نشست بود.